ในการ สร้างบ้านดิน เกิดจากภูมิปัญญา เป็นบ้านจากธรรมชาติ ที่สามารถหาวัสดุจากรอบข้าง นำมาสร้างเป็นบ้าน อาจจะใช้ดิน ที่อยู่ข้างบ้านผสานกับแรงกาย ค่อย ๆ ลงแรงสร้าง จนกลายเป็นบ้านคุณภาพ โดยใช้แรงทุนเพียงเล็กน้อย บ้านดินนั้น จึงเหมาะสำหรับการลงแรงช่วยกันสร้าง อาจใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดมาร่วมด้วยช่วยกัน การทำบ้านดินหนึ่งหลัง ยังช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันให้อบอุ่นอีกด้วย เพราะคนสร้าง คือ แรงกายจากสมาชิกในบ้านนั่นเอง